Fundacja Rozwj i Edukacja - Warsztaty

Senior mwi po niemiecku/angielsku

Popiesz si i zacznij wygrywa z https://vogueplay.com/pl/mega-joker-slot/ w naszym kasynie. Ograniczona dostawa! 2 grupy zajciowe - jedna niemiecka i jedna angielska (max 10 osb w grupie), 60godz /grupa, zaplanowano realizacj 30 spotka w wymiarze 2godz /grupa - zakada si udzia max 20 osb. Realizacja wsparcia w mniej licznych grupach ma na celu powicenie czasu trenera proporcjonalnie wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom, prowadzenie bezporednich konwersacji z kadym z nich, co w wikszych grupach zajciowych nie byoby moliwe

Celem realizacji zaj jest nabycie podstawowych umiejtnoci przywitania, poegnania, porozumiewania si w sklepie, przychodni, pytanie o drog itp. Zajcia w tej grupie wiekowej bd dostosowane do moliwoci seniorw, nauka bdzie si odbywaa w wolnym tempie, bez stresu, miej atmosferze i przy penej akceptacji.

Trwaym rezultatem bdzie zdobycie umiejtnoci jzykowych pozwalajcych na komunikatywne porozumiewanie si w jzyku obcym

Fitness w kadym wieku

3 grupy zajciowe (rednio 10-15 osb w grupie), 30godz,/grupa, zaplanowano realizacj 30 spotka w wymiarze l godz /grupa - zakada si udzia min 35 osb Planuje si realizacj nastpujcych zaj ruchowych:

-joga - s to wiczenia rozcigajce, oddechowe, doskonale dziaajce na ukad kostno - miniowy, rozwijajce i uelastyczniajce cay organizm,

-aerobic gold - gimnastyka dostosowana do moliwoci seniorw,

-zumba gold - aktualnie najpopularniejsza forma gimnastyki taneczno - ruchowej, przy akompaniamencie muzyki latynoskiej,

-pilates - gimnastyka majca na celu stworzenie rwnowagi ciaa, dobrego samopoczucia, w rytm spokojnej, relaksacyjnej muzyki

Uczestnicy /Uczestniczki po zapoznaniu si z wszystkimi formami wybior najbardziej odpowiedni dla siebie form treningu (lub kilka form)

Celem realizacji zaj bdzie uzmysowienie Uczestnikom/Uczestniczkom koniecznoci aktywnoci ruchowej w kadym wieku i wpywu ruchu na zdrowie i dobre samopoczucie.

Jesienne inspiracje

2 grupy zajciowe (rednio 10-15 osb w grupie), 20godz,/grupa, zaplanowano realizacj 10 spotka w wymiarze 2godz,/grupa - zakada si udzia min 25 osb

Celem warsztatw bdzie rozwijanie zdolnoci manualnych, twrczego i przestrzennego mylenia, a take kreatywnoci Uczestnikw/Uczestniczek W trakcie wsparcia seniorzy nabd/rozwin umiejtnoci w zakresie czenia kwiatw z innymi elementami (np. suszonymi owocami, bombkami, innymi ozdobami), tworzenia - niewielkim kosztem - bukietw, stroikw (przy wykorzystaniu suchych lici, bombek, traw, szyszek itp.). Efektem warsztatw bdzie przygotowane wizanek (na wito Zmarych) i stroikw okolicznociowych (boonarodzeniowych), ktre zostan zaprezentowane na konferencji zamykajcej

Spotkanie z piosenk

1 grupa zajciowa (10-15 osb w grupie). 30godz./grupa, zaplanowano realizacj 15 spotka w wymiarze 2godz,/grupa - zakada si udzia min 10 osb

Celem warsztatw jest rozwijanie umiejtnoci wokalnych Uczestnikw/Uczestniczek, wsppracy w grupie Seniorzy w trakcie wsparcia przygotuj i przetrenuj repertuar, ktry zostanie zaprezentowany na konferencji zamykajcej.

Senior w kuchni - wymiana dowiadcze

3 grupy zajciowe (rednio 10-15 osb w grupie), 20godz /grupa, zaplanowano realizacj 10 spotka w wymiarze 2godz /grupa - zakada si udzia min 35 osb

Celem warsztatw bdzie wymiana wiedzy i dowiadcze kulinarnych, zdobywanych w trakcie caego ycia, ponadto realizacja zaj pozwoli na integracj wewntrzpokoleniow, a take podniesienie poczucia bycia potrzebnym, posiadajcym umiejtnoci, ktre inni mog wykorzysta- W trakcie warsztatw Uczestnicy/Uczestniczki przygotowywa bd proste, zdrowe i ekologiczne potrawy (saatki, ciasta, produkty mczne ilp), ktrymi pniej - wsplnie - bd si delektowa przy odpowiednio udekorowanych stolach.