Fundacja Rozwj i Edukacja - Aktualnoci

Aktualnoci

Targi Pracy i Edukacji w Myliborzu

upowszechnianie projektu stay zawodowych Erasmus+

Popiesz si i zacznij wygrywa z https://vogueplay.com/pl/mega-joker-slot/ w naszym kasynie. Ograniczona dostawa! W dniu 24 listopada 2017 r. z okazji Tygodnia Umiejtnoci Zawodowych Organizowanego przez Komisje Europejsk pod tytuem ODKRYJ SWJ TALENT w naszej Szkole odbyy si Targi Pracy i Edukacji, ktre patronatem Honorowym obj Starosta Powiatu Myliborskiego Pani Danuta Patkowska.

Organizatorami targw byli :

Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 3 im S. Dariusa i S. Girenasa w Myliborzu oraz Powiatowy Urzd Pracy w Myliborzu, a wsporganizatorami Orodek Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie Trzcisku Zdroj, Izba Rzemiosa i Przedsibiorcw w Gorzowie Wlkp. oraz lokalni przedsibiorcy. Gwnym celem targw byo:

  • zapoznanie uczniw z ofert edukacyjn szkoy,
  • zblienie ich do rodowiska pracodawcw,
  • podniesienie wiadomoci w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczcych dalszego wyboru kierunku ksztacenia i zawodu.

Targi s doskona okazj dla modych ludzi do uzyskania wiadomoci w zakresie zawodowym jak i edukacyjnym na temat ofert i usug jakie proponuj uczestniczcy na targach wystawcy reprezentowani przez : Izb Rzemiosa i Przedsibiorcw w Gorzowie Wlkp. oraz lokalnych przedsibiorcw, jak rwnie Powiatow Komend Policji, Komend Powiatow Pastwowej Stray Poarnej, Lasy Pastwowe Nadlenictwo Mylibrz, Orodek Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie Trzcisku Zdroju

Targi skierowane byy do uczniw klasy 7 Szkoy Podstawowej jak rwnie klas 2- 3 Gimnazjum. Gwni adresaci targw to dzieci i modzie, zwaszcza ta cz, ktra wkrtce bdzie musiaa samodzielnie podj decyzj o wyborze szkoy lub pracy. Ale jak zauwaa Dyrektor PUP w Myliborzu Pani Beata Stachurska - Wok, impreza stwarza doskona okazj do zaprezentowania si pracodawcom, ktrzy ze wzgldu na sytuacj na rynku pracy (spadek bezrobocia) musz woy wicej wysiku w znalezienie odpowiednich kandydatw do zatrudnienia.

Kogo Policja szuka na targach? Szukamy osb modych, ktre chc u nas pracowa. To praca pena wyzwa, ale te dajca olbrzymi satysfakcj mwi nadkom. Bogdan Marciniakz Komendy Powiatowej Policji w Myliborzu . Mamy w naszej jednostce kilka ciekawych miejsc pracy na ktrych mona zrealizowa swoje marzenia. Codziennie zgaszaj si mode osoby, ktre skadaj dokumenty i w ten sposb rozpoczynaj wieloetapowy proces rekrutacji.

Po ssiedzku rozoyli si ze swym sprztem ratowniczym straacy z Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Myliborzu , chccy zaprezentowa zawd straaka. Marzenie o byciu straakiem jest do spenienia, cho wymaga wielu przygotowa, samodyscypliny, sprawnoci fizycznej i odpornoci na stres mwi Z-ca Komendanta Powiatowego Pastwowej Stray Poarnej w Myliborzu m. bryg. Grzegorz Sota.

Specyfik pracy lenikw mona byo pozna na stanowisku przygotowanym przez Nadlenictwo Mylibrz. Pracownicy Nadlenictwa starali si przekaza zainteresowanym na czym polega praca lenikw oraz jakie wymagania trzeba speni aby mc ubiega si oprac w Lasach Pastwowych. Lenik to zawd dla ludzi z charakterem i pasj, a take doskonale wyksztaconych i znajcych si na swej pracy. Leniczy powinien zdawa sobie spraw, e dziaania, jakie podejmuje, w lesie bd miay skutki przez najblisze dziesitki lat.

Uczestnicy targw podczas zwiedzana odwiedzili stoiska przygotowane przez Orodek Szkolenia i Wychowania w Rowie, Izb Rzemiosa i Przedsibiorcw w Gorzw Wlkp. oraz lokalnych Przedsibiorcy ja rwnie Powiatow Komend Policji, Komend Powiatow Pastwowej Stray Poarnej oraz Lasy Pastwowe Nadlenictwo Mylibrz oraz sale symulacyjne do ksztacenia zawodowego naszej Szkoy dla Technikum Informatycznego, Ekonomicznego, Hotelarskiego, Gastronomicznego, Budowlanego oraz symulacyjne stanowiska pracy Branowej Szkoy I stopnia przygotowane przez Pracodawcw i Orodek Szkolenia i Wychowania w Rowie takie jak fryzjer, monter instalacji sanitarnych, mechanik pojazdw samochodowych, mechanik monter maszyn i urzdze, .itd.

Dodatkowa atrakcj podczas targw bya prezentacja Centrali Firm Symulacyjnych z Zielonej Gry. Pani Katarzyna Bemben przedstawia rol Firmy symulacyjnej, ktra jest zorganizowana na wzr prawdziwego przedsibiorstwa i jest prawdziwym biurem. Jej istot jest symulacja, czyli naladownictwo pracy autentycznego przedsibiorstwa, w ktrym wszystkie operacje biurowe, niezalene od profilu firmy s identyczne jak w rzeczywistym przedsibiorstwie. Praca jest rzeczywista, natomiast towar i pienidz s fikcyjne. Prace biurowe w firmie symulacyjnej nie rni si od prac biurowych prawdziwego przedsibiorstwa, w ktrym pracownicy biurowi nie maja bezporedniego kontaktu z towarem, a tylko dokumentami.

W trakcie odbywanej praktyki zawodowej kady suchacz staje si pracownikiem firmy, przechodzi przez wszystkie dziay, skada dokumenty aplikacyjne, przechodzi proces rekrutacji, podpisuje list obecnoci, zakresy czynnoci, prowadzi dokumentacj w kadym dziale. Pomieszczenie, w ktrych znajduj si dziay firmy symulacyjnej urzdzone s na wzr autentycznego biura, zgodnie z wymogami ergonomicznymi. Wyposaone s w komputery, drukark, kserokopiark, Internet.Praca w Firmie Symulacyjnejnabiera realnych wymiarw dziki istnieniu krajowej i midzynarodowej sieci firm symulacyjnych, na wiecie dziaa ju ponad 7500 firm symulacyjnych zrzeszonych w sieci Europen-Pen International. Firmy sprzedaj i kupuj towary lub usugi (czasami nawet tworz produkcj) oferuj je na rynku dla innych firm symulacyjnych, zgodnie z przepisami i zasadami obowizujcymi realne firmy. Handel zatem odbywa si naprawd, a suchacze naprawd pracuj we wszystkich dziaach firmy, uczc si aktywnej postawy i samodzielnoci przy podejmowaniu decyzji, bez stresu i lku przed konsekwencjami faszywej decyzji.

Powiatowy Urzd Pracy w Myliborzu zorganizowa spotkanie z Doradcami Zawodowymi pod ktem okrelenia predyspozycji i skonnoci zawodowych oraz potencjau sensorycznego uczniw. Doradcy zawodowi przedstawiali moliwoci ukierunkowania cieki zawodowej wyboru przyszego zawodu uczniw.

Przy powitaniu uczestnikw podczas otwarcia targw Pani dyrektor Szkoy Elbieta Urbaniak przedstawia ofert edukacyjn naszej szkoy oraz o moliwoci udziau naszych uczniw w praktykach zawodowych na promach Unity Line, jak rwnie o wsppracy z Fundacj Rozwj i Edukacja dziki ktrej nasi uczniowie poprzez pozyskane rodki w programie Erasmus+ od 3 lat maj moliwo odbywania praktyk, stay zawodowych w Krajach Unii Europejskiej. Nadmienia rwnie o dziaajcym w Naszej Szkole Orodku Egzaminacyjnym powstaym w czerwcu 2017 roku organizujcym egzaminy czeladnicze i mistrzowskie dla modziey oraz pracodawcw z teren powiatu myliborskiego jak i ociennych. Najnowszym osignieciem s prace nad powstaniem Orodka Doksztacania i Doskonalenia Zawodowego, w ktrym modzie Szkoy Branowej I Stopnia bdzie uzupeniaa wiedz teoretyczn nie tylko z naszej szkoy ale i ze szk ociennych.

Przemiym akcentem targw jest udzia okoo 600 uczniw ze Szk Naszego powiatu, przed ktrymi w przyszoci wybr dalszej cieki edukacji, a my cieszymy si, e moglimy im przybliy w tak krtkim czasie piguk wiedzy o zdobywaniu wyksztacenia zawodowego.

PB240013.jpgPB240016.jpgPB240022.jpgPB240031.jpgPB240037.jpgPB240045.jpg

Konferencja upowszechniajca projekt stay zawodowych Erasmus+

w Zielonej Grze

20170228_152428.jpg20170228_153658.jpg20170228_153806.jpg20170228_154111.jpg20170228_160043.jpg20170228_160357.jpg20170228_160818.jpg

ulotka erasmus 2016 w 2017

barlinek erasmus plus

mysliborz anglia erasmus plus

zielona gora erasmus plus