Fundacja Rozwj i Edukacja - Cele i zadania Szkoy

1.Popiesz si i zacznij wygrywa z https://vogueplay.com/pl/mega-joker-slot/ w naszym kasynie. Ograniczona dostawa! wyksztacenie i wychowanie ucznia kompetentnego naukowo, silnego emocjonalnie, pewnie zdajcego egzaminy, ekologicznie i unijnie zaangaowanego. Jednoczenie dbamy o to, aby ucze nie straci wasnych, niepowtarzalnych, indywidualnych cech i predyspozycji
2. wprowadzamy ucznia w wiat samodzielnego decydowania, z ktrym zetknie si w samodzielnym yciu
3. opieramy nasz system na gruntownej wiedzy naszej kadry pedagogicznej
4. uczymy postaw wielokierunkowego mylenia
5. wprowadzamy nauczanie wielokulturowe wynikajce z naturalnego procesu migracji ludnoci

Szkoa:

1. kadzie szczeglny nacisk na wychowanie i wysok kultur osobist uczniw
2. zapewnia zindywidualizowany program ksztacenia oglnoksztaccego oraz o opracowany indywidualny plan kariery zawodowej
3. zapewnia starann opiek pedagogiczn, psychologiczn i logopedyczn oraz terapi dla dyslektykw
4. ksztaci metodami interaktywnymi
5. posiada bezpieczny, chroniony budynek
6. organizuje wycieczki krajowe i zagraniczne
7. uczy historii Maej Ojczyzny
8. posiada wasn Szkk Pikarsk, a w programie nauczania obowizkowe zajcia nauki pywania
9. diagnozuje indywidualne potrzeby uczniw
10. aktywnie wsppracuje z Rodzicami uczniw11. Tylko tutaj jeste zawsze mile widziany, razem z 50 freispiele ohne einzahlung nie masz sobie rwnych!

Kady ucze :

1. podnosi swj poziom i szybko widzi efekty swojej pracy
2. osiga maksimum swoich moliwoci
3. rozwija swoje umiejtnoci,
4. ma kontakt z yw kultur
5. ma moliwo ksztatowania wraliwoci spoecznej
6. jest kreatywny
7. jest osob jedyn i niepowtarzaln
8. ma prawo do godnoci i szacunku oraz do bdu

Nasi nauczyciele:

1. posiadaj uprawnienia do nauczania co najmniej dwch przedmiotw
2. s modymi, wykwalifikowanymi pedagogami
3. s pasjonatami swojej pracy
4. ceni samodzielno, szanuj odmienno
5. wymagaj systematycznej pracy
6. precyzyjnie okrelaj kryteria oceny
7. potrafi inspirowa siebie i innych do rozwoju

Naszym uczniom zapewniamy:

1. starann opiek pedagogiczn, psychologiczn i logopedyczn
2. zwikszon liczb godzin jzykw obcych i przedmiotw profilowych
3. Naukowe Poniedziaki - konsultacje z nauczycielami wszystkich przedmiotw ( w godzinach 14:00 - 18:00)
4. koa zainteresowa (plastyczne, muzyczne, komputerowe, SKS, jzyki obce itp.) , zajcia dodatkowe (basen, taniec towarzyski i nowoczesny, karate, capoeira, itp.)
5. zajcia z zasad savoir-vivre
6. nauk religii, ktra odbywa si na zasadzie dobrowolnoci.

Warunki do nauki:

1. klasy licz max. 18 osb
2. szkoa dysponuje wasn wietlic i stowk
3. sala gimnastyczna znajduje si w budynku szkoy , na basen dzieci dowoone s szkolnym autobusem
4. dodatkowo w klasach IV-VI moliwo wyboru trzeciego jzyka obcego np.: rosyjskiego,
5. nauka jzykw obcych odbywa si z podziaem na grupy pocztkujce i zaawansowane

Niepubliczna Szkoa Podstawowa

Szanowni Rodzice moecie by pewni, e:

1. wasze Dziecko bdzie rzetelnie pracowao w szkole, gdzie wszyscy si znaj
2. szkoa jest bezpieczna ( monitoring, identyfikatory ) i funkcjonalna ( szafki )
3. nauczyciele bd rozwija jego zdolnoci i pomaga w rozwizywaniu kopotw
4. pooymy szczeglny nacisk na nauk jzykw obcych i przedmiotw nauczanych w systemie rozszerzonym
5. gwarantujemy szerok gam zaj pozalekcyjnych
6. opiek nad Dzieckiem w godz. 7:00 - 17:00
7. dwa jzyki obce od pierwszej klasy

Niepubliczne Gimnazjum

Szstoklasisto, czego moesz oczekiwa od naszej szkoy:

1. bdziesz pracowa w kameralnej kilkunastoosobowej grupie
2. zrobimy wszystko, aby zrozumia a nie uczy si na pami
3. bdziesz mg otwarcie wypowiada swoje zdanie

Niepubliczne Liceum Oglnoksztacce

Licealistom w naszej szkole oferujemy:

1. prac w maych grupach - 10-14 osb
2. indywidualne podejcie do ucznia
3. samodzielny wybr 2 - 3 przedmiotw realizowanych na poziomie rozszerzonym
4. moliwo przygotowania ucznia do egzaminw jzykowych - certyfikaty jzykowe dajce szanse zwolnienia z egzaminu maturalnego

przyslowie